Cách sử dụng bình hít bột khô dạng Turbuhaler

Bình hít bột khô dạng Turbuhaler thường được chỉ định trong điều trị Hen phế quản và Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Giống như các dụng cụ phân phổi thuốc khác, việc sử dụng đúng cách các dụng cụ này là yếu tố quyết định điều trị bệnh thành công.

Bình hít bột khô dạng Turbuhaler thường được chỉ định trong điều trị Hen phế quản và Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Giống như các dụng cụ phân phổi thuốc khác, việc sử dụng đúng cách các dụng cụ này là yếu tố quyết định điều trị bệnh thành công. Tại Việt Nam, hiện nay có sản phẩm Symbicort được thiết kế dưới dạng bình hít bột khô Turbuhaler.

Để sử dụng hiệu quả các dụng cụ này cần đảm bảo 4 bước sau đây:

Chú ý:

  • Với sản phẩm có chứa Corticoid (Symbicort), cần súc họng sạch ngay sau khi hít thuốc.

Video hướng dẫn:

X