Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Thị Lệ Quyên

Giới thiệu:

Hiện công tác tại Trung tâm Hô Hấp- Bệnh viện Bạch Mai
Được đào tạo chuyên sâu về các bệnh lý hô hấp

Education:

Year Degree Institute
2006 MBBS, M.D University of Wyoming
2010 M.D. of Medicine Netherland Medical College

Experienced:

Year Department Position Hospital
2007 - 2008 MBBS, M.D Senior Prof. Midtown Medical Clinic
2009 - 2014 MBBS, M.D Senior Prof. Midtown Medical Clinic

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
sun 11:30am - 12:30pm
thu 12:00pm - 5:00pm
sun 2:00pm - 7:30pm
X