Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Diệu Hồng

Giới thiệu:

Hiện công tác tại Trung tâm Hô Hấp- Bệnh viện Bạch Mai
Được đào tạo chuyên sâu về các bệnh lý hô hấp tại Cộng hòa Pháp

X