Cách sử dụng bình hít bột khô dạng Accuhaler

Bình hít bột khô dạng Accuhaler thường được chỉ định trong điều trị Hen phế quản và Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Giống như các dụng cụ phân phổi thuốc khác, việc sử dụng đúng cách các dụng cụ này là yếu tố quyết định điều trị bệnh thành công.

Bình hít bột khô dạng Accuhaler thường được dùng trong điều trị Hen phế quản và Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Giống như các dụng cụ phân phổi thuốc khác, việc sử dụng đúng cách các dụng cụ này là yếu tố quyết định điều trị bệnh thành công. Tại Việt Nam, hiện nay có sản phẩm Seretide 50/250 và 50/500 được thiết kế dưới dạng bình hít bột khô Accuhaler.

Để sử dụng hiệu quả các dụng cụ này cần đảm bảo 6 bước sau đây:

X