Bác sĩ

Thông tin Bác sĩ

Lựa chọn bác sĩ để xem thông tin chi tiết

Tiến sỹ, Bác sỹ Vũ Văn Giáp

Hô hấp

Tiến sĩ, Bác sĩ, Được đào tạo chuyên sâu về các bệnh lý hô hấp tại Pháp, Úc

Tiến sỹ, Bác sỹ Đặng Hùng Minh

Hô hấp

Tiến sĩ, Bác sĩ, Được đào tạo chuyên sâu về các bệnh lý hô hấp tại Nhật Bản

Tiến sỹ, Bác sỹ Lê Hoàn

Hô hấp

Tiến sỹ, Bác sỹ, Được đào tạo chuyên sâu về các bệnh lý hô hấp tại Pháp
TS Nguyen Hai Anh

Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Hải Anh

Hô hấp

Tiến sỹ, Bác sỹ, Chuyên gia hàng đầu về các bệnh lý hô hấp, từng tu nghiệp nhiều năm tại Cộng hòa Pháp

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Chu Thị Hạnh

Hô hấp

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Chuyên gia hàng đầu về các bệnh lý hô hấp, từng tu nghiệp nhiều năm tại Cộng hòa Pháp, Nga

Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Diệu Hồng

Hô hấp

Thạc sỹ, Bác sỹ, Được đào tạo chuyên sâu về các bệnh lý hô hấp tại Cộng hòa Pháp

Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Huyền

Hô hấp

Thạc sỹ, Bác sỹ, Được đào tạo chuyên sâu về các bệnh lý hô hấp tại Đài Loan

Thạc sỹ, Bác sỹ Phạm Thị Lệ Quyên

Hô hấp

Thạc sĩ, Bác sĩ, Được đào tạo chuyên sâu về các bệnh lý hô hấp
X